Lavtacı Hristo Besteleri (23 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüseynî Ah eyle gönül hacle-i dildâre dayansın Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Rast Bahtiyârım son demimde âteş-i can olmasa Meçhul Şarkı Aksak
Mâhûr Bakın şu kıza ne kadar bülend Meçhul Şarkı Aksak
Sabâ-Zemzeme Bir tânesin şu âlemde ey güzel Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Şevk-Efzâ Cihan leyl ü nehâr ağlar benim'çün Meçhul Şarkı Aksak
Rast Çalıma bak efe'de Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Çektim cefâsın hayli zamandır Meçhul Şarkı Aksak
Isfahân Düştün elem-i aşka gönül dağları aştın Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir Efe'm şimdi eller sözüne kandı Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Elimdeyken senin gül-penbe destin Meçhul Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Ey nice dağlar başında böyle efgan edeyim Meçhul Şarkı Aksak
Karcığar Feyz-bahş-i can iken âleme şirin sözlerin Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Gidelim Göksu'ya bir âlem-i âb eyleyelim Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Görünce gerdeninde çifte hâli Meçhul Şarkı Aksak
Uşşak Günden güne hâl olmada aşkınla diğer-gûn Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Isfahân Hem-demiydi gülşeninde bülbülün Reşid Ş.Ahmet Paşa Şarkı Aksak
Karcığar Hemîşe renc-i gamdan lezzet aldım Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Kürdîlî Hicazkâr İ'tibârım şâhid-i şeh-nâze'dir Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Karşıyaka'da İzmir'in gülü Meçhul Şarkı Evfer
Hicâz Mest olup süzdün diye çeşmânı Meçhul Şarkı Düyek
Segâh Sûy-i Kağıthâne'de mecnûn-misâl Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz Şevkinle hayâlinde olur neş'e bedîdâr Ahmet Râsim Bey Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Turra-i müşgü gam-ı çeşmânı sünbülden güzel Meçhul Şarkı Aksak