Lavtacı Andon Besteleri (5 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Mehcûr olalı hayli zamandır o civandan Meçhul Şarkı Aksak
Hicâz-Hümâyûn Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hicâz Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hüseynî Peşrev Peşrev
Hüseynî Saz Semâîsi Saz Semâîsi