Lavtacı Ahmet Bey Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sabâ-Zemzeme Gözlerin ey nûr-i dîdem hâb-ı nâza dalmasın Meçhul Şarkı Devr-i Revân