Klârnetçi İbrâhim Efendi Besteleri (19 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Arzun ne ise âgâh et beni Meçhul Şarkı Düyek
Nihâvend Ayıplaman beni dostlar saçı Leylâ'ya bend oldum Meçhul Şarkı Aksak
Arabân Bir hoş dilber seyrettim Meçhul Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Çâresâzım sensin ancak rahm et Allah aşkına Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Sabâ Çâresâzım sensin ancak rahm et Allah aşkına Meçhul Şarkı Düyek
Kürdîlî Hicazkâr Gaddar felek âşık-ı nâlâna dokunma Meçhul Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Geçti âlâm-ı firâkın cânıma Meçhul Şarkı Düyek
Hüzzâm Gerçi o güzel gözlerine mâil olan var Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hicâz Gönlümü ihyâ eden günden güne sensin benim Meçhul Şarkı Curcuna
Sabâ Hiçe saydın ey felek feryâd ü istimdâdımı Meçhul Kanto Düyek
Hüzzâm Keşke görmeydi gözüm sen gibi yektâ güzeli Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Müşkil imiş âşıkından ayrılmak Meçhul Şarkı Sofyan
Hüzzâm Müştekidir merhametsiz gözlerinden gözlerim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm O güzel yüz beni berbâd ü perîşân ediyor Meçhul Şarkı Sofyan
Hüzzâm Sana ben safvet-i kalbimle perestiş ederim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Sînemi sad-pâre etti tîr-i müjgânın aman Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Sabâ Şimden gerû tâmir olamaz kâlb-i harâbım Meçhul Şarkı Düyek
Sûz-Nâk Vâsıl-ı sem'in değil mi âh ü feryâdım benim Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Zamanı var ki her bezmim anarsın Sermet Efendi Şarkı Aksak