Kirkor Ciğercioğlu Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâzkâr Alem içre bir keman-ebrûyu buldum kendime Meçhul Beste Zincir
Hüzzâm Yeter oldu ettiğin bana felek Meçhul Şarkı Düyek