Kemençeci Nikolaki Besteleri (7 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bûselik Peşrev Peşrev
Evc Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Hüseynî Peşrev Peşrev
Karcığar Peşrev Peşrev
Mâhûr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Müsteâr Peşrev Peşrev
Şehnâz Saz Semâîsi Saz Semâîsi