Kemani Tatyos Efendi Besteleri (8 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bestenigâr Peşrev Peşrev
Hüseynî Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Karcığar Peşrev Peşrev
Karcığar Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Kürdîlî Hicazkâr Peşrev Peşrev
Kürdîlî Hicazkâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Rast Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Sûz-Nâk Saz Semâîsi Saz Semâîsi