Kemânî Ethem Ağa Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Arazbâr Bûselik Gördükte seni ey dil-pesendim Mihrî Şarkı Türk Aksağı
Evc-Ârâ Görüp hüsnü o dilberde Sâbit Şarkı Düyek