Kemânî Corci Efendi Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüzzâm Bizde hasretle bu feryâd kalır mı bilmem Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Sabâ Mecliste âftâb gibi bir nev-civan gerek Râif Beste Hafif
Rehâvi Ne kadar dûr ise de ol meh-i behcet-zâdım Meçhul Beste Muhammes