Kemânî Baha Bey Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Segâh Gözyaşları kalbindeki mehtâbı eritti Halit Fahri Bey Şarkı Sengin Semâî