Ahî Efendi(Hasan Efendizâde) Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Mâhûr Eyleyen uşşakı şeyda daima tal'atindir ya Resulallah senin Mehmet Nasûhî Efendi Durak Durak Evferi
Acem Nazzâre kıl gönül o büt-i mah-tâl'ate Meçhul Beste Hafif