Kemani Ali Ağa Besteleri (5 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Ferahnâk Peşrev Peşrev
Ferahnâk Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Isfahânek Peşrev Peşrev
Isfahânek Saz Semâîsi Saz Semâîsi
Şehnâz Peşrev Peşrev