Kemal Niyazi Seyhun Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Gece Leylâ'yı ayın ondördü...(NAZAR) Yahyâ Kemâl Beyatlı Fantezi Sofyan
Hicâzkâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi