Ahenî Çelebi Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Nühüft Mevsim-i gül fasl-ı bülbül nev-bahar eyyâmıdır Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Nühüft Teng oldu cihan âh-ı dil-i pür-şererimden Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî