Kara İsmail Ağa Besteleri (8 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bûselik Ayâ ne edem ol şeh-i hûbâna hediye Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Sabâ Can fedâ lâhzâ-i nazzaresine Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Sabâ Cefâya ey büt-i nevreste tâkatim var yok Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Şehnâz Dem-i visâl o şûha itâbı n'eylersin Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz Dolanam şem'ine pervâne gibi ben senin âh Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Uşşak Gâhî ki eder turrası dâmânını çide Kemâlettin Ağa (Enderûnî) Yürük Semai Yürük Semâî
Hüseynî Gönüller uğrusu bir yâr-i bî-amânım var Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Bûselik Ne var bu mertebe ey şûh bî-aman olacak Meçhul Beste Zincir