Kanûni Şemsi Efendi Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer-Sünbüle Bulunmaz şâhım emsâlin felekte Meçhul Şarkı Şarkı Devr-i Revânı