Kanûni Said Bey Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sabâ-Zemzeme Sevdâlı yüzün andırıyor subh-i rebîi Meçhul Şarkı Yürük Semâî