Kanûni Nâzım Bey (âmâ) Besteleri (17 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hüzzâm Böyle imiş takdir-i ezel kime şekvâ edeyim Meçhul Şarkı Müsemmen
Hüzzâm Bu muhabbet bu gönül bende iken bitmeyecek Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Zâvil Dîdeden çıkmaz hayâlin bir zaman ey meh-cemâl Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Güller açtı oldu bahar Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Hüseynî Hüsn ü ânın gönlümü kıldı esir Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Tâhir-Bûselik İlâhî kıl kerem lûtfun beni artık halâs eyle Meçhul Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Kan ağlar iken celb-i terahhum emeliyle Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Hüseynî Lâl olursun söylesem bir fıkra tab- ı sîneden Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Nihâvend Mükemmel sun-i dest-i lem-yezelsin Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr Müptelâ-yı aşk olup çekmekteyim derd ü mihen Meçhul Şarkı Sofyan
Evc-Ârâ Nüks etti yine âteş-i sevdâ-yı gönül ah Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Ferahnâk Pür-melâlim yok teselli dil-i zârın feryâdına Meçhul Şarkı Curcuna
Hüzzâm Seni görmek bana bilsen ne büyük zevk-i hayat Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Uşşak Seni sevdim güzel lûtfuna âmâdeyim Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Rast Sevdiğim çeşm-i siyâhım niçin benden kaçarsın Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Bestenigâr Söz verip beklettin cânâ sen beni Meçhul Şarkı Curcuna
Tâhir-Bûselik Zevk-i sevdâ duymadın âşık-perestâr olmadın Nâzım Bey (Nâbizâde) Şarkı Devr-i Hindî