Kanûni Garbis Efendi Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sûz-i Dil Bir lâhza göründü gözüme mihr-i cemâli Mehmet Hafîd Bey Şarkı Aksak
Hicâz Kalb-i mahzûnum nasıl etmez figan Ali Salâhî Bey (Ûdî) Şarkı Ağır Aksak
Sûz-i Dil Sana ben arz-ı muhabbet ediyorken güzelim Meçhul Şarkı Aksak-Curcuna