Kanûni Ahmet Bey Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bestenigâr Cânâ sana âşık nice bir münhasır olsun Meçhul Şarkı Aksak