Adile Sultan Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz-Hümâyûn Gizlice şâha buyur Meçhul İlâhi Sofyan