İstavri Efendi Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rehâvi Bu kemâl-i hüsn ile ey meh-lika Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüzzâm Gel yanıma gel ey nev-civânım Meçhul Şarkı Aksak
Neva Yetti bunca intizârım Meçhul Şarkı Aksak