İsmet Ağa Besteleri (27 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Ferah-Fezâ Aman ey kamet-i serv-bülendim Meçhul Şarkı Düyek
Ferah-Fezâ Bakmış idim hâl-i anber-fâmına Meçhul Şarkı Aksak
Hüseynî Bendeni gördükce sen ey mehlika Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Hüseynî Bende yüz yok pâyine yüz sürmeğe Meçhul Şarkı Oynak
Bestenigâr Bir cefâcû nazlı yâre dûş olup yandım bu nâre Meçhul Şarkı Aksak
Büzürk Bir gece meclis-i uşşâka nihan Meçhul Şarkı Aksak
Bestenigâr Bir görüşte beğendim seni sevdim efendim Meçhul Şarkı Düyek
Karcığar Bu kış hanım İstanbul'a taşın da Meçhul Şarkı Aksak
Pesendîde Buldu ferâh cümle ibâd Senih Şarkı Düyek
Bûselik Bunu inkâr etmez bir ferd Kâmil Şarkı Düyek
Hicâzkâr Gönlüm aldın ey meh-cemâl Meçhul Şarkı Düyek
Tarz-ı Nevin Gördükde sen şûh-i şeni Meçhul Şarkı Düyek
Tarz-ı Nevin Görmüş değil cihan asla Meçhul Şarkı Düyek
Nihâvend Gülüm takmış takıştırmış Meçhul Şarkı Düyek
Beste-Isfahân Hâlim olsun âşıka ibret-numâ Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Mâhûr İnanıp vâ'dine bel bağlayamam Meçhul Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Kıldı teşrif sağ ü şen Meçhul Şarkı Sofyan
Hicâzkâr Kuzum söyle bana şimdi Meçhul Şarkı Sofyan
Acem Aşîrân Lûtf edip âlemde dildâr olmadın Meçhul Şarkı Aksak
Rast Nâr-ı aşkın yaktı beni Meçhul Şarkı Sofyan
Nihâvend Seni tenhâda bir bulsam Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk Sevdi cânım şimdi bir nevres peri Meçhul Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Ülfetin geçti efendim arası Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Bestenigâr Yaktı cihanı âteşin Senih Şarkı Düyek
Hicâz Yalvarırım kuzum sana Meçhul Şarkı Düyek
Acem Aşîrân Yanar sînem benim her bâr Meçhul Şarkı Aksak
Büzürk Peşrev Peşrev