İsmail Baha Sürelsan Besteleri (50 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Akşam dedilerkoyda Hicaz yükselecekmiş Ersan Merhacı Şarkı Aksak
Rast Ay gülsün ufuktan sana sen bak ona gül de (RAKKASE) Hilmi Özgen-M.Karman Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Baharda lâle-misâl bir kadeh al gel Rüştü Şardağ(Ömer Hayyam'dan) Şarkı Curcuna
Acem Aşîrân Bana hep böyle cefâ etme karışmam küserim Alâeddin Öcal Şarkı Aksak
Nihâvend Beni hicranlara terk eyleyerek gitti o yâr Mahmut Nedim Güntel Şarkı Curcuna
Bûselik Beni ihmâl bana isyân beni giryân et Rüştü Şardağ Şarkı Aksak
Muhayyer Bûselik Bir düşün böyle mi çarpardı şu kalbim daha dün Fuat Uluç Şarkı Aksak
Karcığar Bir ince fidansın eğilirsin bükülürsün Gıyas Akdeniz Şarkı Aksak
Rast Bugün sensiz Meram pek neş'esiz durgun Mahmut Nedim Güntel Şarkı Curcuna
Rast Bu karanlık geceler hep çile ile kalbimde dolar Ayşe Salkaya Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Çekmiyor yâr-i sitemkâr hayli demdir nâzımız Hilmi Özgen Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Çık balkona sen her gece imdâdıma koş gel Mahmut Nedim Güntel Şarkı Sengin Semâî
Evc-Ârâ Dene mızrabını mutrıb çal elin var olsun Ziyâ Eper Şarkı Aksak
Bûselik Denizlerin ötesinden ne kaldı beklediğin Fuat Uluç Şarkı Düyek
Mâhûr Eğerçi köhne metâız revâcımız yoktur Nâbî-Fuat Uluç Beste Devr-i Kebîr
Ferah-Fezâ Endâmına râm oldu gönül düştü belâya Mahmut Nedim Güntel Şarkı Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Etmeyin gözlerinizden bizi mahrum ne olur Mahmut Nedim Güntel Şarkı Aksak
Nişâbûrek Ey her biri bir güfteye renk râyihâ olmuş Mahmut Nedim Güntel-Fuat Uluç Şarkı Aksak
Nihâvend Ey zülfüne dil bağladığım işveli cânan M.Rüştü (Vehbizâde) Şarkı Aksak
Hicâz Gâh mey aradım gâh sevgili gâh san'ata hayran Hilmi Özgen Şarkı Aksak
Acem Aşîrân Gönlüm düşüyor çırpınarak gizli kemende (SANDAL) Turgut Tarhan Şarkı Aksak
Tâhir-Bûselik Gönül her gördüğün dildâre birden müptelâsın Hüseyin Rifat Işıl Şarkı Aksak Semâî
Muhayyer Bûselik Gözleri elâdır yeşil arası... Gıyas Akdeniz Şarkı Sofyan
Bestenigâr Gözyaşlarımı uğruna tâ katre be katre Halit Uzel Şarkı Aksak
Bûselik Güle sor bülbüle sor hâlimi hicrânımı dinle Nâhit Hilmi Özeren Şarkı Yürük Semâî
Muhayyer Bûselik Günler nasıl olsa geçiyor fakat ermiyor geceler sona bir türlü Fuat Uluç Şarkı Yürük Semâî
Evc Her dalgası bir başka denizdik otuzüç yıl Fuat Uluç Şarkı Türk Aksağı
Yegah Her dilberi sevdik neme lâzım demedik Nâil Memik Yürük Semai Yürük Semâî
Rast Her güzel bir başka âfet başka bir hicran bana Mahmut Nedim Güntel Şarkı Yürük Semâî
Nihâvend Hiç bitmeyecek yol mu ki ömrün a güneş Meçhul Şarkı Aksak
Ferahnâk İltifat etmezse artık gam değil (BENLİĞİMİ SARDI) Fuat Uluç Şarkı Düyek
Uşşak Kimi santur'a dokunmuş kimi tanbur çalıyor Halit Uzel Şarkı Aksak
Nev-Eser Lâleler her yıl açar bak mest-i nâz hep uykuda Mahmut Nedim Güntel Şarkı Curcuna
Mâhûr Mâhuru ayırsak güzelim bence miyâna Câhit Öney Şarkı Aksak
Evc Ne olur sevgili mehtab bırakıp her sebebi... Mahmut Nedim Güntel Şarkı Aksak
Sultânî-Yegâh Nice bir eşk-i firâkınla pür olsun gözümüz Münîf Paşa Şarkı Aksak
Hicâz Niye taktın boynuna inciler öyle (SABAH OLACAK) Süreyyâ Gür Şarkı Aksak
Acem Aşîrân O tebessüm o tavırlar o levendâne hıram Bedri Ziyâ Aktuna Şarkı Aksak
Rast Ömrümde bütün sevgi sona erdi serapla Halit Uzel Şarkı Aksak
Rast Öyle zâlim ki vefâsız kahr eder âşıkı nazla Fuat Uluç Şarkı Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Rûhumda o mâvi bakışın yangını nerde Mahmut Nedim Güntel Şarkı Türk Aksağı
Ferah-Fezâ Sâkîye sitem etme boşalmış diye câmın Ercüment Berker Şarkı Türk Aksağı
Evc Senin olmuş bu gönül sevgili sensiz olamaz Mustafa Salkaya Şarkı Aksak-Curcuna
Hüseynî Seven yok sevdiğim dil-hûn eder çok Halit Uzel Şarkı Curcuna
Nihâvend Tutuşur duygularım saz ile oynar da elin Ayşe Salkaya Şarkı Aksak
Nihâvend Yaz günleri en tatlı hayâller gibi geçti Mahmut Nedim Güntel Şarkı Aksak
Evc Yaz günleri gelsinde açılsın içimiz Mahmut Nedim Güntel Şarkı Curcuna
Mâhûr Yeniden eski muhabbetleri tecdîd edelim Nedîm Şarkı Aksak
Şevk-Efzâ Yine bir bâd-ı hazan esti güzel bahçemize Mahmut Nedim Güntel Şarkı Aksak
Rast Men şüdem bende-i Rûmî-i hakîkat gû Nedim Ökmen İlâhi Düyek