İsak Efendi(Tanbûrî) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Isfahân Aldı gönlüm bir cefâkâr Meçhul Şarkı Evfer