İhsan Bey Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz-Uzzâl Zuhûr-i maksad-ı âdem Resûl-i Kibriyâ'dandır Meçhul Durak Serbest
Hicâz Dil hanesi mir'at-ı Hak Sırr-ı Cemalullahı gör Mehmet Nasûhî Efendi İlâhi Düyek