İbrâhim Uygun (Hânende) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Seni sevdâ çiçeğim tâc-ı serim Leylâ Saz Şarkı Ağır Aksak