İbrâhim Efendi(Asâriye Hatibi) Besteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Bestenigâr Bu dil sana meftûn olalı ey şeh-i hûbân Meçhul Şarkı Sengin Semâî
Acem Aşîrân Eyleyen ihyâ beni hep iltifâtındır şehâ Meçhul Şarkı Aksak
Hicâzkâr Yok hilâfım hem müdârâ bir yana Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Yegah Yok mu hâlâ şefkatin ey dil-sitan Meçhul Şarkı Ağır Düyek