Hüsnü Bey(Hâfız-Enderûnî) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Aleme bir başka âlemdir dem-i evvel bahar Nazîm Şarkı Ağır Aksak