Hüseyin Sebilci(Hâfız) Besteleri (30 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer Allah emrin tutalım gel zikredelim Hakk'ı Mehmet Emin Efendi(Sertarikzâde) İlâhi Sofyan
Rast Bağ-ı aşkın andelîbi hazret-i üftâdedir Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. İlâhi Müsemmen
Muhayyer Cemâlin hüsnüne canlar fedâdır yâ Resûlallah Taci Efendi İlâhi Devr-i Hindî
Nihâvend Güzel âşık cevrimizi çekemezsin demedim mi Pîr Sultan Abdal Nefes Düyek
Rast Gül yüzünü rüyâmızda görelim yâ Resûlallah Hacı Kişi (Konyalı) İlâhi Düyek
Bestenigâr Hakk'a çevir özünü kıbleye tut yüzünü Meçhul İlâhi Düyek
Rast Meded yâ Gavsü'l Azâm Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Sofyan
Uşşak Vâsıl-ı feyz-i Hüdâ'yız Halvetî-uşşâkî'yız Hüsamî İlâhi Sofyan
Hicâz Gece gündüz döne döne istediğim Hak'dır benim Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi Düyek
Sabâ Seyr eyleyip yandım meh cemâline Fehmî İlâhi Sofyan
Isfahân Hak yarattı âlemi aşkına Muhammed'in Yûnûs Emre İlâhi Düyek
Rast Ey güzellerden güzel rûhum Resûl-i Kibriyâ Tâcettin Hayrullah Efendi İlâhi Devr-i Hindî
Sabâ Arzum senin cemâlinde aşkın bendedir Allah'ım Zeynep Hanım İlâhi Sofyan
Hüseynî Bülbüller sazda güller niyazda Muzaffer Ozak (Aşkî) İlâhi Düyek
Uşşak Abidân-ı Mustafa'yız biz Hüseyni'lerdeniz Hilmi Dede İlâhi Düyek
Nihâvend Alem-i dilde aceb kâşânemiz var bizim Sırrî (Şeyh) İlâhi Sofyan
Rast Alemi ihâtâ kıldı ateşiyle âhımız Meçhul İlâhi Müsemmen
Uşşak Ben bu aşkın mecnûnuyum Meçhul İlâhi Düyek
Hüseynî Ehl-i hakka sıdkıla bel bağlayan âgâh olur Meçhul İlâhi Düyek
Rast Gaflet uykusunda yatar uyanmaz Genç Abdal İlâhi Sofyan
Hicâz Matla-i nûr-i ilâhidir yüzün yâ Mustafa Hakkı İlâhi Devr-i Hindî
Rast Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Seyfullah Nizamoğlu(Sey) İlâhi İkiz Aksak
Sûz-Nâk Seyr eyleyüp yandım meh cemâline Fehmî Tevşih Sofyan
Hicâz Derdinle doldum bilmezem n'oldum Nûri İlâhi Düyek
Hüzzâm Ey benim devletli sultanım Muhammed Mustafa Müctebâ İlâhi Devr-i Hindî
Segâh Sordum sarı çiçeğe benzin neden sarıdır Yûnûs Emre İlâhi Sofyan
Segâh Taş atanlara da yok intikamın Hâdî İlâhi Sofyan
Uşşak Vardım Kırklar yaylasına gel beri ey can dediler Hatâyî (Şah İsmail) İlâhi Sofyan
Hüzzâm Zâlimler el vurup hep şimşîr-i can-rübâya Kâzım Paşa İlâhi Yürük Semâî
Hicâz Ey Hâlik u ey Lâ-yezâl Sultan II.Mustafa (İkbâlî) İlâhi Sofyan