Hüseyin Sadettin Arel Besteleri (218 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Karcığar Gül sevdiceğim gül yüzünün gülleri açsın Hüseyin Rifat Işıl Şarkı Aksak
Ruhnevâz Gülşen-i aşka düşen bülbülü ağlar gördüm İsmâil Hakkı(Bursavî) Durak Durak Evferi
Beyâtî Günden güne oluyor aşkınız içime derd Meçhul Şarkı Curcuna
Ferahnüma Güzel kız fidan oldun ben oldum sarmaşığın Meçhul Şarkı Curcuna
Çargah Güzel kızım esmer kızım Meçhul Şarkı Müsemmen
Sultânî-Yegâh Güzelliğin ufkunda açılmışsın engine Kemâl Emin Bara Şarkı Düyek
Beyâtî Güzellik şânın senin Meçhul Şarkı Curcuna
Sûz-Nâk Hakk'a teslim etmeyen cân ü dilin Gafûrî Durak Durak Evferi
Beyâtî-Arabân Hangi âhûya tutuldum ise nâlân oldum Kemâl Emin Bara Şarkı Devr-i Revân
Nikrîz Hani aşkın deme mâziyi bırak dinletme Meçhul Şarkı Devr-i Turan
Nişâbûrek Hani kollarla belimden sarışın Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hicâz-Asîran Hemîşe bülbülün gülşende feryâdı muhabbettir Meçhul Durak Durak Evferi
Bestenigâr Her kimin kalbinde zikr'Ullah olur Meçhul Durak Durak Evferi
Sûz-i Dil Hezâran âşıkın var Meçhul Şarkı Aksak
Şedd-i Arabân Hicrânımı peymâne-i lâ'linde bıraksam Hammâmizâde İhsan Bey Şarkı Sofyan
Şivenüma Hûdâyâ cümle âlem sana âşık seni özler Resûlullah Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Durak Durak Evferi
Hüzzâm Hûdâyâ keştî-i cürm içre kaldım İsâ Mahvî Efendi Durak Durak Evferi
Sultânî-Yegâh İçmeyen lâ'lin şarabın merd-i meydân olmadı Nakşî Akkirmanî Durak Durak Evferi
Hüzzâm İlâhü'l-âleminsin Hakk-ı teâlâ Meçhul Durak Durak Evferi
Kürdîlî Hicazkâr İnce bir bulut gibi siyah ipek peçesi Yusuf Ziyâ Ortaç Şarkı Yürük Semâî
Nikrîz İşimiz subh u mesâ cürm ü hatâ Sultan II.Mahmut (Adlî) Durak Durak Evferi
Nişâbûrek İştiyâkın mümkün değil sönmüyor Ahmet Refik Altınay Şarkı Yürük Semâî
Yegah Kâbe et kalbini sen büt-hâne sansınlar seni Nasûhî Durak Durak Evferi
Çargah Kahkahan aks eder bezme ney olur Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Ruy-i Irak Kalbini bağ-ı cinân et ravza-i tevhid ile Meçhul Durak Durak Evferi
Nikrîz Kaşın yay gibi ince yüzün pençe pençe al Meçhul Şarkı Müsemmen
Hüzzâm-ı Cedîd Katre aşkın ummân oldu Himmetî Durak Durak Evferi
Uşşak Kız bir ince su gibi karşımdan akıp gitme Orhan Seyfi Orhon Şarkı Türk Aksağı
Şedd-i Arabân Kız vücûdun gül kokan bir yâsemen olmuş senin Meçhul Şarkı Aksak
Tâhir Kim dedi sana ey kız böyle gülşende kırda Ahmet Nâzım Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Kim ki aşkın darına ber-dâr olur Meçhul Durak Durak Evferi
Şevk-Efzâ Mahvetti beni bir saçı zer âfet efendim Kemâl Emin Bara Şarkı Müsemmen
Kürdi Mahvolup gitti ümîdim sabr ü sâmânım gibi Ethem Bey (Taşlızâde) Şarkı Sofyan
Ferah-Fezâ Mâil olma dünyeye çün bî-vefâdır bî-vefâ Hakkî Durak Durak Evferi
Bûselik Mâvi bir göz beni attı bu derin sevdâya Meçhul Şarkı Aksak
Nihâvend Merd-i meydân-ı Hüdâ'nın kârı zikr'Ullah olur Seyfullah Nizamoğlu(Sey) Durak Durak Evferi
Şevk-Efzâ Mest-i aşkız sabrımız yok sînemiz çâk eyleriz Hocazâde Lûtfî Durak Durak Evferi
Yegah Mest olduğum etmem aceb... Himmet Durak Durak Evferi
Hisâr-Bûselik Mevlâ'm senin âşıkların devrân ederler Hû ile Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Durak Durak Evferi
Ferahnâk Mevlâ'm ver aşkını bana hayrânın olayım senin Seyfullah Nizamoğlu(Sey) Durak Durak Evferi
Dilkeş-Hâverân Mir'at-i dilin eng-i sivâ etme mugattâ Meçhul Durak Durak Evferi
Kürdi Muhtefî zann ile her levha-i dilberde seni Hayrullah Tacettin Efendi Şarkı Aksak
Sûz-i Dil Musaffâ eyle dil levhin bugün nûr-i tecellâdan Hayâlî (16.yy) Durak Durak Evferi
Beyâtî Mücessem rûhsun timsâl-i ânsın yamansın Meçhul Şarkı Türk Aksağı
Uşşak Mümteziç aşkınla rûh-i câvidânım sevgilim Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Kürdîlî Hicazkâr Ne cansın fitne-i âhir-zamansın Kemâl Emin Bara Şarkı Curcuna
Hicâz Nedir bu katralarda bahr-i ummân olduğun cânâ Meçhul Durak Durak Evferi
Sabâ-Zemzeme Nedir derdin senin bu mâtemin ne Şâkir Efendi Durak Durak Evferi
Hüseynî Nefse uyup râh-ı Hak'dan taşra çıkmak yol mudur Azîz Mahmûd Hüdâî Hz. Durak Durak Evferi
Uşşak Nur görsün(olsun)gözlerim aç sîneni Ahmet Refik Altınay Şarkı Curcuna