_ (Dede Efendi-Y.Öztuna'da) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Karcığar Gel derim gelmez yanıma Meçhul Köçekçe Aksak