Hüsâmettin Bey Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Evc Pâdişahım etti dünyâyı cülûsun şâd-man Meçhul Şarkı Aksak