Hind Eseri Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer Okka tila reng-i herengî Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Hicâz-Uzzâl Seheri kâ kâ Meçhul Kâr Hafif