Hekimbaşı Abdülaziz Efendi Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Şehnâz Bûselik Bir dilberi sevdim ki güzeller güzelidir Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Şehnâz Bir dilberi sevdim ki güzeller güzelidir Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Beyâtî Ey gamze söyle zahm-ı dilimden zebânım ol Nedîm Beste Hafif