Hayri Yenigün Besteleri (28 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Rast Anlattı erenler bir bahar değil Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Yürük Semâî
Hicâz Ayrılık yıldönümü kalbime yâdın doluyor Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Curcuna
Bûselik-Aşiran Bahar erdi yine ezhâr-ı gûnâ-gûn ayân oldu Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî
Sabâ Ben bu mihnetler içinde buldum artık hâlimi Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Hüzzâm Bir gül kokusundan daha baygın nefesin var Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Curcuna
Hüzzâm Bir gün gelecek sen de nihâyet solacaksın M.Cenâni Kandiye Şarkı Düyek
Segâh Bülbül dedim dikenli gül sevilir mi Aka Gündüz Kutbay Şarkı Sofyan
Kürdîlî Hicazkâr Çılgınca seviştik o benim candan eşimdi Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Semâî
Uşşak Dün bezmimizin bir ezeli neş'esi vardır Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Sengin Semâî
Nihâvend Dün kahkahalar yükseliyorken evinizden Yahyâ Kemâl Beyatlı Şarkı Aksak
Uşşak Enîn-i rûhumu teskîn eden bülbülden âlâdır Meçhul Şarkı Düyek
Hicâz Ey rûh-i revân dilber-i nâzende vü cânım Hayri Tümer Şarkı Aksak
Mâhûr Gel koynuma gir lâne-i can kendi evindir M.Cenâni Kandiye Şarkı Türk Aksağı
Hüseynî Hazırlan bu hafta çoban gelecek Celâl Enver Koray Şarkı Semâî
Nihâvend Her gün bu nazlanış kaçış her gün ... Meçhul Şarkı Curcuna
Segâh Her gün o güzel sâhile yalnızca inerdi Celâl Enver Koray Şarkı Curcuna
Sultânî-Yegâh Kalbim gibi solgun yüzü her an kamer'in de Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Hüzzâm Ölürsem yazıktır sana kanmadan Orhan Seyfi Orhon Şarkı Yürük Semâî
Rast Sevdâya düşüp şevk ile efgan bir olurmuş Meçhul Şarkı Yürük Semâî
Uşşak Sevilmiyor dedik amma hakikat öyle değil Ömer Nâci Efendi(Muâllim) Şarkı Düyek
Hicâzkâr Sordunuz sevdiğim güzel kadını Kadir Can Şarkı Düyek
Şevk-Efzâ Şimdi ay bir serv-i sîmîndir suda Fâruk Nâfiz Çamlıbel Şarkı Aksak
Hüzzâm Tâze bir gül gibi yâdımda hayâlin kaldı Meçhul Şarkı Curcuna
Isfahân Uyuturken beni sevdâsı ipek bir kanadın Mustafa Nâfiz Irmak Şarkı Aksak
Hicâz Yalanmış bülbülün sevgisi güle Nûrettin Artam Şarkı Curcuna
Mâhûr Yemeni bağlamış telli başına H.Avni Ozan Şarkı Curcuna
Nihâvend Zeyneb'in saçları kumraldı anne Nûrettin Artam Şarkı Raks Aksağı
Acem Aşîrân Aşkın beni sermest ediyorken keder olmaz Hasan Alî Yücel Şarkı Semâî