Hasip Dede Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Gülizâr Peşrev Peşrev
Gülizâr Saz Semâîsi Saz Semâîsi