Hasan Efendi(Balat İmamı) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Ferah-Fezâ Meded ey seyyîdinâ Hazret-i Abdülkâdir Meçhul İlâhi Düyek