Hânende Asdik Ağa Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Muhayyer Kürdî Peşrev Peşrev