Halûk Recâî Besteleri (27 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Kürdîlî Hicazkâr Ağlarım her bir nefeste hüzn-i hüsrânımla ben Halûk Recâî Şarkı Devr-i Hindî
Hicâz Bana neş'e verir sanma şarabım Meçhul Şarkı Sofyan
Bûselik Benden uzaklaşınca bak nasıl soldu yüzün Halûk Recâî Şarkı Curcuna
Rast Bir günüm geçmez âsûde âh ü efgan etmeden Şâir Eşref Şarkı Devr-i Hindî
Hüzzâm Bir hâlet-i mestâne ki saklanması pek zor Halûk Recâî Şarkı Aksak
Muhayyer Bir şarkıyı söylerken yaşarmışsa gözlerin İsmet Bozdağ Şarkı Yürük Semâî
Hisâr Bir yudum nûş eyle cânâ köhnemiş peymâneden Halûk Recâî Şarkı Devr-i Hindî
Şehnâz Bûselik Bir zamanlar reng-i çeşmânında buldum cenneti Halûk Recâî Şarkı Ağır Aksak
Bestenigâr Derdimi derd etmeğe derdin imkân verdi mi Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Hisâr Geçti hicranlarla ömrüm türlü yasla solmadım Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Nihâvend Gülzâra salın mevsimidir geşt ü güzârın Nedîm Şarkı Türk Aksağı-Aks.
Isfahân Herhalde benim âleme gelmekte vebâlim Halûk Recâî Şarkı Semâî
Bûselik Kâinât-ı ufk-ı ümmîd de serap Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Bestenigâr Neden bülbüllerim susmuş seherde Halûk Recâî Şarkı Devr-i Hindî
Nev-Eser Öyle bir âlemdeyim ki gam nedir kasvet nedir Halûk Recâî Şarkı Devr-i Hindî
Neva Râh-ı aşka dâhil oldum ber-serîr ettin beni Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Neva Sana göstermesin Allah bunu bir an çekemezsin Halûk Recâî Şarkı Aksak
Hüseynî Sen gamlı hazan akşamı geçtin mi Boğaz'dan Halûk Recâî Şarkı Aksak
Bûselik Seni bir an görüvermek bana hicran oluyor Halûk Recâî Şarkı Aksak
Sâz-Kâr Sensiz geçen günlerim cennet de olsa gönlüm ... Nâmık Kemâl Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Serde mihnet dilde feryâd sîne pejmürde harâb Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Hicâz Son bestemin âhengini duy bak ne hazindir Halûk Recâî Şarkı Aksak
Beyâtî-Arabân Sönmüş o güzel gözlerinin nûr-i nigâhı Ahmet Râsim Bey Şarkı Aksak
Sûz-Nâk Söyle ey cânân-ı rûhum söyle güzel meleğim Meçhul Şarkı Müsemmen
Sûz-Nâk Şimdi her zerremdesin gönülde cânımdasın Halûk Recâî Şarkı Müsemmen
Sûz-i Dil Yâremin örtüsü şimdi seni hasretle anış Meçhul Şarkı Curcuna
Hicâz Yüreğin parçalanır hâl-i perîşânımı anma Halûk Recâî Şarkı Aksak