Hâfız Sâlis Efendi Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Sûz-Nâk Geldiğim demde bu mihnet-hâneye ben ağladım Meçhul Şarkı Aksak
Ferah-Fezâ Her dem cefâ-yı aşk ile nâlânsın ey gönül Meçhul Ağır Semai Aksak Semâî