Abdülkadir Töre Besteleri (21 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Acem Aşîrân Ağla sevdiceğim gül rûhlerinden (JALELER) Rızâ Tevfik Bölükbaşı Şarkı Müsemmen
Şevk-i Târâb Bana gayrı karışma (TEESSÜR) Meçhul Şarkı Düyek
Şehnâz Bûselik Başladın ağyâr ile ünsiyyete Sermet Efendi Şarkı Curcuna
Hüseynî Bir perî-sîmâyı andım dil-fikâr oldum yine Fâik Bey (Mâbeynci) Şarkı Ağır Aksak
Evc-Ârâ Dağ-dar ettin beni ey nev-civan Meçhul Şarkı Curcuna
Revnâknümâ Ey mâh-ı münevver yine bir hüzne mi daldın Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Şehnâz Bûselik Gönlümü cezb eyleyen hep çeşm-i sehhârın senin Meçhul Şarkı Devr-i Hindî
Bestenigâr Gönül çeşm-i nigârın müptelâsı Rıza Bey (Kânûni) Şarkı Curcuna
Bestenigâr Kendi gönlümdür tehiyye eyleyen berbâdımı Kıymet Hanım Şarkı Semâî
Şevk-i Târâb Lâ'l-i can-perver mi yâhud sâgâr-ı sahba mıdır Meçhul Yürük Semai Yürük Semâî
Segâh Ne yandasın kızım benden bî-haber misin (TAHASSÜR) Enver Bey Şarkı Yürük Semâî
Isfahân Nedir bu sendeki hâlet Meçhul Şarkı Curcuna
Şevk-i Târâb Sen döküp ruhsâra kâkül Mihrî Şarkı Curcuna
Şehnâz Bûselik Sevdim seni Mecnûn gibi inkâr ne lâzım Enver Bey Şarkı Aksak
Şevk-i Târâb Turra turra sanma ruhsârında kâkül düşürür Mahmut Bey Beste Zincir
Bestenigâr Gözü dünyâ mı görür âşık-ı dîdar olanın Osman Şems İlâhi Evsat
Tebriz Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafa yâ Resûlallah Nasûhi Efendi (Kenzî) İlâhi Düyek
Hüseynî Kürdî Pertev-i nûr-i Hüdâ'sın yâ Hüseyn-i nakşibend Emin Bey İlâhi Sofyan
Hüzzâm Doğdu ol Sadr-ı Risâlet bastı ferş üzre kadem Niyâzî-i Mısrî İlâhi Devr-i Hindî
Şevk-i Târâb Peşrev Peşrev
Şevk-i Târâb Saz Semâîsi Saz Semâîsi