Hâfız Mehmet Efendi (Ketânî) Besteleri (4 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Dügâh Dil mest olur hûş-yâr iken Meçhul Şarkı Aksak Semâî
Hicâz-Uzzâl Esîrin oldum ey zülf-i kemendim Meçhul Şarkı Evsat
Rast Zülfünün târ-ı şuâı bâsıramdır şânesi Bahâ Bey Şarkı Ağır Aksak
Hicâz Aşkın meyine kandın n'oldun ah gönül n'oldun Abdülazîz Zihni Efendi İlâhi Sofyan