Hâfız İsmail Özses Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Isfahân Dilde dâim bir akış var dilbere âh dilbere Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Karcığar Ey melek-sîmâ seni günden güne sevmekteyim Meçhul Şarkı Ağır Aksak