Hâfız Aynî Efendi Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Isfahân Bozdunuz ahd ü amânım Meçhul Şarkı Aksak