Hâfız Abdullah Ağa(Şeydâ) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Pesendîde Etti eser aşk cânıma Ahmet İzzet Efendi Şarkı Ağır Düyek