Hâfız Abdullah Ağa(Şehlevendî) Besteleri (1 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Şevkâver Bu hasret kalmasın tende Meçhul Şarkı Aksak