Abdülkâdir Şehitoğlu Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Uşşak Abdülkadir kükredi yerler gökler inledi Kuddûsî İlâhi Nim Sofyan
Hüseynî Hak şer'leri hayr eyler İbrâhim Hakkı(Erzurumlu) İlâhi Semâî