Hacı Sâdullah Efendi Besteleri (2 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Evc Düştü gönlüm şimdi sen meh-pâreye Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Evc-Bûselik Ümîd-i vasl ile bir ince belden Enderûnî Vâsıf Şarkı Şarkı Devr-i Revânı