Hacı Kirâmi Efendi Besteleri (3 Eser)

Makam Sarki Adi Guftekar Form Usul
Hicâz Çeşm-i mesti lûtf edip etsin nigâh Meçhul Şarkı Ağır Aksak
Kürdîlî Hicazkâr Sanmayın mâzîyi der-hâtır ederken ağlarım Meçhul Beste Devr-i Kebîr
Irak Şem'-i hüsnün âlemi sûzan eder Meçhul Şarkı Ağır Aksak